STM Siber Füzyon Merkezi Bilgileri

STM Siber Füzyon Merkezi

STM Siber Füzyon Merkezi

STM Siber Füzyon Merkezi Ürün Kategorileri
Ar-Ge, Savunma

Siber Füzyon Merkezi

Siber Füzyon Merkezi (SFM), kritik teknoloji ve bilgi varlıklarını koruyan proaktif ve koruyucu faaliyetleri içermektedir. Bilgi teknolojileri operasyonları ile tehdit istihbaratından gelen bilgi akışı ve güvenlik fonksiyonlarını yönetir ve koordine eder. Bu sayede, harekât etkinliğini artırır, siber tehdit istihbaratının zamanında dağıtılmasıyla saldırıları önleyerek veya etkisini azaltarak güvenlik seviyesini artırır.

SFM aşağıdaki üç ana unsurdan oluşmaktadır:
Siber Operasyon (Harekât) Merkezi (SOM)
Bilinen zafiyet veri tabanlarının kontrol edildiği, zafiyetlerin istismar edilebileceği alanların kıymetlendirildiği ve ardından bu zafiyetlerin sistemlerde olup olmadığının kontrol edildiği, gerekli tedbirler alındığı veya alındırıldığı merkezdir.

Siber İstihbarat Merkezi (SİM)
Klasik SOM görevlerinin yanında, siber ortam olaylarını değerlendirerek siber tehdit istihbaratının oluşturulduğu; siber olaylar olmadan önce tehditlerin öngörüldüğü, siber tehdit istihbaratını bilgi güvenliği teknolojileri ile entegre edildiği ve karar vericilere üzerinde işlem yapılabilir bilgi sunulduğu merkezdir.

Zararlı Yazılım Analiz Laboratuvarı
Farklı işletim sistemleri ve mobil platformlarda çalışan zararlı yazılımların statik ve dinamik analizlerinin sanal ve gerçek donanımlar üzerinde yapıldığı ve milli zararlı yazılım veri tabanının oluşturulmasına fayda sağlayan laboratuvardır.

STM Siber Füzyon Merkezi” ürününe ilk yorum yapan sen ol

Yorum Yap